Posts Tagged With: phiên âm

Luyện giọng Anh và kí hiệu phiên âm – Phần 15: Trọng âm

Trọng âm là chía khóa then chốt để giúp bạn thành công trong Tiếng Anh, trên mạng cũng có rất nhiều bài viết về nó, chỉ cần bạn google với từ khóa “Trọng âm Tiếng Anh” là sẽ có cả tá hướng dẫn. Tuy nhiên có một sự thật đáng tiếc là đa phần người Việt vẫn rất hạn chế trong kĩ năng nhấn trọng âm. Tiếng Anh mà không có trọng âm thì cũng tệ hại như Tiếng Việt không dấu vậy.  Thực sự thì trọng âm trong Tiếng Anh không hề phức tạp như bạn nghĩ, đơn giản chỉ là cách tiếp cận của bạn chưa thực sự hiệu quả .Chính vì vậy eddy viết bài này với mong muốn tóm tắt một cách ngắn gọn nhưng đầy đủ nhất về trọng âm, giúp bạn nhận thức một cách đúng đắn nhất về nó.

Mới các bạn theo dõi video với sự hướng dẫn của giáo viên người Anh

Trong video có lấy ví dụ với  3 từ là normally, incredible, fantastic; chúng ta sẽ tập trung phân tích những ví dụ này.

Bất kì từ Tiếng Anh nào cũng có trọng âm, cũng như  bất kì từ Tiếng Việt nào cũng có một thanh điệu như  sắc, ngang , huyền , hỏi, nặng.

Trong IPA, dấu trọng âm chính primary stress được kí hiệu bằng dấu nháy đơn /’/, âm tiết đứng sau dấu ‘ chính là trọng âm chính của từ, nó được phát âm to hơn, rõ hơn, kéo dài hơn các âm tiết khác trong từ. Đặc biệt nó có cao độ (pitch) cao hơn các âm tiết khác, tương đương với dấu sắc trong Tiếng Việt. Như trong ví dụ, / ˈnɔː / trong normally được đọc to rõ và kéo dài hơn, đặc biệt là được đọc với dấu sắc là “NỐ” chứ không phải “NÔ”. Eddy cũng viết hoa và bôi đậm chữ “NỐ” chứ không viết thường là “nố” nhằm biểu thị rằng phải đọc to rõ và kéo dài âm này hơn các âm khác.

Những âm tiết không có trọng âm (unstressed syllable) như /mə/ và /li/ trong normally được đọc nhỏ hơn, có độ dài ngắn hơn âm tiết là trọng âm chính, và đặc biệt là thương đọc với cao độ tương đương với dấu huyền trong Tiếng Việt. Ví dụ   /mə li/ tương đương với “mờ lì”

normally /ˈnɔː mə li/ gần tương đương với “NỐ mờ lì”

Tương tự ta có

incredible /ɪn ˈkre dɪ bəl/ gần tương đương với “ìn cừ  đì bờ lừ”

fantastic /fan ˈta stɪk/ gần tương đương với “phàn  sừ tì cừ”

(xin lưu ý các bạn cần nắm vững 14 bài trước để biết cách đọc chính xác những âm tiết trong giọng Anh như thế nào, eddy chuyển qua Tiếng Việt chỉ mang tính chất minh họa cho vấn đề cao độ (pitch) )

Đặc biệt trong Tiếng Anh còn có trọng âm phụ, đặc điểm của nó là cấp độ trung gian giữa trọng âm chính và âm tiết không có trọng âm. Âm tiết có trọng âm phụ nhỏ và ngắn hơn âm tiết có trọng âm chính, nhưng lại to và rõ hơn những âm tiết không có trọng âm. Và cao độ của nó tương đương với dấu ngang trong Tiếng Việt. Dấu trọng âm phụ secondary stress được kí hiệu bằng dấu phẩy /, /. Ví dụ như

interrupt /,ɪn tə ˈrʌ pt/ gần tương đương “IN thờ RẮ pừ thừ”

Trọng âm chính là /ˈrʌ/ nên nó được đọc như “RẮ” chứ không phải “rắ”

Trọng âm phụ là /,ɪn/ nên được đọc như “IN” nhưng không được bôi đậm vì nó nhỏ và ngắn hơn trọng âm chính, nhưng to rõ và dài hơn những âm còn lại không có trọng âm. Đặc biệt là nó được đọc với dấu ngang trong Tiếng Việt là “IN” chứ không phải “ín” hay “ìn” .

Trọng âm phụ cũng khá quan trọng trong Tiếng Anh, tuy nhiên có một số từ điển không ghi trọng âm phụ, các bạn cần chú ý để tránh bị nhầm lẫn. Ví dụ như trong 3 từ điển online sau, chỉ có từ điển của Cambridge và Vdict là có ghi trọng âm phụ

http://vdict.com/interrupt,1,0,0.html

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/interrupt

http://oxforddictionaries.com/view/entry/m_en_gb0417800#m_en_gb0417800

http://tratu.vn/dict/en_vn/Interrupt

Nếu bạn mới bắt đầu làm quen với trọng âm thì eddy khuyến cáo bạn nên có thói quen tra phiên âm trong từ điển để biết chính xác nhất cách đọc của từ đó, dần dần sẽ hình thành trong bạn một phản xạ phát âm rất nhạy bén.

Nhân tiện cũng xin lưu ý là trong Tiếng Anh có một số quy tắc để phát hiện trọng âm, bạn có thể dễ dàng tìm thấy trên mạng.

Continue reading

Advertisements
Categories: Kỹ năng nói, Kỹ năng nghe, Tài liệu | Tags: , , | Leave a comment

Luyện giọng Anh và kí hiệu phiên âm – Phần 14: /w/ và /j/

/w/ đọc gần giống “U” trong Tiếng Việt, nhưng thay vì nén hơi ở cổ hơi rồi bật ra , bạn từ từ đẩy hơi ra, và đặc biệt đây là âm hữu thanh nên bạn sẽ phải cố gắng rung thanh quan , như vậy sẽ khiến âm này khá giống /g/.

Continue reading

Categories: Kỹ năng nói, Kỹ năng nghe, Tài liệu | Tags: , , | Leave a comment

Luyện giọng Anh và kí hiệu phiên âm – Phần 13: Hai phụ âm /l/ và /r/

Âm /l/ trong TIếng Anh cũng đọc khá giống “L” trong tiếng Việt, ngoại trừ việc không nén hơi rồi bật ra như trong Tiếng Việt.

Continue reading

Categories: Kỹ năng nói, Kỹ năng nghe, Tài liệu | Tags: , , , | Leave a comment

Luyện giọng Anh và kí hiệu phiên âm – Phần 12: Các phụ âm /m/, /n/ và /ŋ/

3 âm này cũng rất giống trong tiếng Việt, ngoại trừ việc để hơi thoát ra nhẹ nhàng chứ không nén rồi bật hơi

Continue reading

Categories: Kỹ năng nói, Kỹ năng nghe, Tài liệu | Tags: , , | Leave a comment

Luyện giọng Anh và kí hiệu phiên âm – Phần 11:/s/-/z/ , /ʃ/-/ʒ/ , /θ/-/ð/ , /tʃ/-/dʒ/

Người Miền Bắc Việt Nam như  eddy có đặc điểm phát âm là không phân biệt “CH” và “TR”, “X” và “S”, “D” và “GI” và “R”, vì thế mà chúng ta cũng rất hãy nhầm những âm tương tự trong Tiếng Anh. Trong bài này trung ta tập trung phân biệt 4 âm hữu thanh mà chúng ta thường nhầm với “D” là /z/ , /ʒ/ , /ð/ , /dʒ/

Continue reading

Categories: Kỹ năng nói, Kỹ năng nghe, Tài liệu | Tags: , , | 1 Comment

Create a free website or blog at WordPress.com.