Luyện giọng Anh và kí hiệu phiên âm – Phần 14: /w/ và /j/

/w/ đọc gần giống “U” trong Tiếng Việt, nhưng thay vì nén hơi ở cổ hơi rồi bật ra , bạn từ từ đẩy hơi ra, và đặc biệt đây là âm hữu thanh nên bạn sẽ phải cố gắng rung thanh quan , như vậy sẽ khiến âm này khá giống /g/.

Người Việt vẫn thường nhầm âm này với “GU” hoặc “U”. ví dụ :

way = /wei/ , người Việt thường đọc là “Guây”, sự thật nó gần như  là sự trộn lận của “Guây” và “Uây”

when = /wen/ = /we/ + /n/, người Việt thường đọc là “Guen”, thực sự nó giống sự trộn lẫn giữa “Guen” và “Uen”

Âm /kw/ trong quite /kwʌɪt/ hoặc /kwaɪt/ có cách đọc khá giống “QU” trong Tiếng Việt, tuy nhiên vẫn không được nén rồi bật hơi, mà đẩy hơi từ cổ họng ra một cách nhẹ nhàng.

Đôi khi bạn cũng phải chú ý đên Sự đồng âm giữa whine và wine

/j/ đọc rất giống “Y” hay “I” trong Tiếng Việt, tuy nhiên giống như /w/,t hay vì nén hơi ở cổ hơi rồi bật ra , bạn từ từ đẩy hơi ra, và đặc biệt đây là âm hữu thanh nên bạn sẽ phải cố gắng rung thanh quan , như vậy sẽ khiến âm này khá giống sự trộn lẫn giữa “I” và “DI”.

yes = /jes/ = /je/ + /s/, người Việt thường đọc là “Diét sừ”, thực ra nó là giống 3 từ “i e sừ” nối lại hơn.

Trong bài sau eddy sẽ giới thiệu về trọng âm.

Advertisements
Categories: Kỹ năng nói, Kỹ năng nghe, Tài liệu | Tags: , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: