Luyện giọng Anh và kí hiệu phiên âm – Phần 12: Các phụ âm /m/, /n/ và /ŋ/

3 âm này cũng rất giống trong tiếng Việt, ngoại trừ việc để hơi thoát ra nhẹ nhàng chứ không nén rồi bật hơi

Các bạn cần chú ý khi đọc những âm này ở cuối từ :

sin : /sɪn/ = /sɪ/ + /n/ gần tương đương với “xi nừ”, không phải là “xin” trong Tiếng Việt

sim :/sɪm/ = /sɪ/ + /m/ gần tương đương với “xi mừ”, không phải là “xim” trong Tiếng Việt

/ŋ/ gần tương đương với “NG” trong Tiếng Việt, nhưng trong Tiếng Anh, nó không bao giờ đừng ở đầu từ, nó chỉ xuất hiện ở giữa và cuối từ. Người Việt thường nhầm nó với “NH”.

sing :/sɪŋ/ = /sɪ/ + /ŋ/ gần tương đương với “xi ngừ”, không phải là “xinh” trong Tiếng Việt

longer /ˈlɒŋgə/ = /ˈlɒ/ +/ŋ/ +/gə/ gần tương đương “lo ngừ gờ”, không phải “loong gờ”

finger /ˈfɪŋgə/ = /ˈfɪ/ + /ŋ/ +/gə/ gần tương đương “phi ngừ gờ”, không phải “phinh gờ”

singer /ˈsɪŋə/ = ˈsɪ/ + /ŋə/ gần tương đương “si ngờ”, không phải “sinh gờ” (không có âm /g/ trong từ này)

3 âm này là những âm mũi, không tin bạn thử bịt mũi và đọc những âm này xem, bạn sẽ không thể đọc nổi .

Advertisements
Categories: Kỹ năng nói, Kỹ năng nghe, Tài liệu | Tags: , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: