Luyện giọng Anh và kí hiệu phiên âm – Phần 9: Các phụ âm /h/ và /t/-/d/,/p/-/b/

Có rất nhiều phụ âm – consonant trong Tiếng Anh được đọc gần giống như trong Tiếng Việt, tuy nhiên phải có một chút thay đổi.

Âm /h/ trong Tiếng Anh gần giống với “H” trong Tiếng Việt, tuy nhiên miệng  thu nhỏ hơn, hơi thoát ra từ cổ họng cũng nhẹ hơn và chú ý  không được nén hơi từ trong cổ họng rồi bật ra .

Âm /t/ trong Tiếng Anh khá giống với “TH” trong Tiếng Việt, bạn không được nhầm với âm “T” trong Tiếng Việt

3 âm này trong Tiếng Anh khá giống trong Tiếng Việt, chỉ đặc biệt /d/ giống với với “Đ” . Nhưng cũng giống như /h/, bạn không được nén hơi từ cổ họng rồi bật ra, bạn phải để hơi thoát ra một cách tự nhiên như thở ra bằng miệng.

Các bạn cũng nên lưu ý rằng trong Tiếng Anh cần phải đọc thật rõ phụ âm cuối. Ví dụ như từ hot (nóng), người Việt thường đọc nhầm là “hót” do ảnh hưởng của Tiếng Việt. Nếu dùng Tiếng Việt để minh họa một cách gần đúng, hot được đọc là “ho thừ” chứ không phải “hót”,

sit = /sɪ/ + /t/ đọc là “si thừ” chứ không phải “sít”,

bit =/bɪ/ + /t/ đọc là “bi thừ” chứ không phải “bít”,

kid = /kɪ/ + /d/ là “ki đừ” chứ không phải “kít”,

did = /dɪ/ + /d/ là “đi đừ” chứ không phải “đứt”, người Việt rất hay nhầm chữ này cũng như  ed /ɪd/ thành “ứt”  khi chia động tự ở thì quá khứ.

lip = /lɪ/ + /p/ là “li pừ” chứ không phải “líp”

lib = /lɪ/ + /b/ là “li bừ” chứ không phải “líp” (đây là từ viết tắt của liberty hoặc library )

Các bạn cần chú ý âm /ɪ/ trong Tiếng Anh giống sự kết hợp giữa “i” và “ư” trong Tiếng Việt. Và phụ âm cuối thường được kết hợp với một âm gần giống như “Ư” trong Tiếng Việt, nhưng ngắn và nhẹ hơn.

Đặc biệt khi có hai hay nhiều phụ âm liên tiếp nhau thì bạn phải đọc rõ chúng. VD :

kept /kɛpt/ = /kɛ/ + /p/ + /t/ , gần tương đương trong Tiếng Việt “ke pừ thừ”

Cuối cùng, trong Tiếng Anh, thường có một cặp phụ âm có cách đọc giống nhau, ngoại trừ việc có rung thanh quản (vocal chord) hay không. Ví dụ /t/ và /d/ là một cặp, cách đọc của chúng giống hệt nhau ngoại trừ việc /d/ có rung thanh quản (bạn thử đặt ngón tay vào cổ khi đọc /d/, sẽ thấy nó rung), /d/ và âm hữu thanh (voiced), còn /t/ và âm vô thanh (unvoiced). Tương tự, /p/ và /b/ là một cắp, /p/ là vô thanh, /b/ là hữu thanh.

Âm /h/ là vô thanh, nhưng không có âm hữu thanh của nó trong Tiếng Anh.

Advertisements
Categories: Kỹ năng nói, Kỹ năng nghe, Tài liệu | Tags: , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: