Series 7 tuyệt đỉnh công phu khi học Tiếng Anh_Công phu thứ 2

SENTENCE STRESS

Nhấn âm trong câu là chiếc chìa khóa vàng thứ 2 dẫn đến thành công trong việc nói và hiểu Tiếng Anh. Toàn bộ bị quyết của công phu này xoay quanh việc dạy học viên nhấn một số từ trong câu to và rõ hơn những từ còn lại. Hãy nhìn vào ví dụ sau:

I Want To Go

Chúng ta sẽ phát âm từng từ trong câu trên với cùng âm vực và nội công? Nếu bạn gật đầu thì bạn sai rồi. Chúng ta sẽ quan tâm đọc những từ quan trọng to, rõ hơn những từ ít quan trong trong câu. Vậy. đâu là những từ quan trọng trong câu trên?  Đúng rồi, đó là “Want” và “Go”. Tại sao ư? Vì hai từ này thể hiện ý đồ của người nói.

We WANT to GO.

We WANT to GO to WORK.

We DON’T WANT to GO to WORK.

We DON’T WANT to GO to WORK at NIGHT.

Thật sự không thể nào có thể giải thích một cách cặn kẽ mọi thứ về công phu “Nhấn âm trong câu” trong bài viết này. Nhưng điều quan trọng là bạn đã biết sự tồn tại của công phu này, hay bỏ thời gian và công sức ra luyện tập với niềm tin sẽ trở thành một cao thủ trong tương lai.

Hãy nhớ “Nhấn âm trong câu” là một công phu vô cùng quan trọng.

Nguồn: www.englishclub.com

Dịch: Thi Khoa

Advertisements
Categories: Chia sẻ kinh nghiệm, Hoạt động, Kỹ năng nói, Tài liệu | Tags: , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: